Çin Ekonomisinde Tarım

“Çin ekonomik mucizesi” özellikle de üretim, üretim, kaynak sağlama, Çin’e doğrudan yabancı sermaye girişi vb. olduğunda, tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Fakat Çin piyasasındaki en büyük sektörün tarım sektörünü biliyor muyuz?

Çin Halk Cumhuriyeti savaş ağaları, iç savaşlar, işgal, doğal afetler, kuraklık, açlık ve sel gibi afetlerden mahrum kalan yıkık bir ülkeyi miras almıştır. Mao döneminde, Çin hükümeti kırsal alanlarda geniş çaplı bir toprak reformu gerçekleştirdi. Çok az arazisi olan ya da hiç toprak bulunmayan çiftçiler, kendilerine ait araziler verdiler ve üretim için heyecanlarını büyük ölçüde uyandırdılar. Genel olarak Mao’nun döneminde, Çin’in tarımı, yıllık brüt üretimin ortalama% 4,5 arttığı 1953-57 gibi bazı altın zamanlarla yavaş yavaş gelişti.

Mao’nun altında, tarımın kavramsal rolü zorunluydu. Çinli çiftçi temelde Sovyet mavisi yaka proleterinin eş değeriydi, bu nedenle sınıf mücadelesindeki çiftçilerin önemi esastı.

1978’den sonra ve reformlar sonucunda Çin, hane halkı sözleşme sorumluluk sistemini uygulamaya koydu, çıktıya ücreti bağladı ve halk iktidar örgütleri ve ekonomik örgütler arasındaki bağları ortadan kaldırarak halkın komün sistemini ortadan kaldırmaya başladı. Çiftçilere yapılan sözleşmeli topraklar, arazinin dağıtım biçimini değiştirdi ve çiftçilerin üretime olan hevesini harekete geçirdi. Sonuç olarak, 1978’den sonraki altı yıl boyunca, tarımsal üretim önceki yirmi beş yıldaki ortalama büyüme hızının iki katından daha hızlı artmıştır.

Reformlar, pazarın tarımsal ürünlere arz ve talep durumunun ayarlanmasında ve kaynak tahsisinde temel bir rol oynamasını sağladı ve çiftçilerin yaratıcılığını ve üretim heyecanını uyandırdı.

Genel olarak, 1978’den beri Çin’in ekonomi politikasının reformist baskısı, ekonomiye genel olarak fayda sağladığı için tarımdan yararlandı. Bununla birlikte, 30 yıllık reformlardan sonra, sektör hala Çin ekonomisindeki diğer sektörlerin çoğunun arkasındadır.

Çin Ekonomisinde Tarım

Çağdaş Çin’deki tarımın ekonomik ve politik rolü:

 1. Gıda güvenliği. Çin gibi son derece büyük ve kalabalık bir ülkede, gıda güvenliği kavramı temel olarak önemlidir. Halkını besleme görevi, belki de tarih boyunca yöneticilerinin ilk önceliği olmuştur.
 2. Siyasi ve sosyal istikrar. Çin’in çiftçileri, tarih kitaplarında iyi belgelenmiş bir “asi ruhuna” sahip oldukları bilinmektedir. Açlık, savaş ya da diğer aşırı koşullar gerçekleştiğinde, nüfusun çoğunluğu olarak kullanılan ve Çin’in en büyük grubu olmaya devam eden Çin’in çiftçileri greve gitmeyi seçtiler. Dolayısıyla, çiftçiler / tarım olmadan istikrarın olmadığı ve “da luan” dan kaçınmak için çiftçilerin sessiz ve içerikli tutulması gerektiği konusunda bir fikir birliği vardır. Halen Çin’in çiftçileri Çin’deki istikrarın anahtarını tutan en büyük, ancak az temsil edilen gruptur.
 3. İstihdam aracı. Çin’de bir istihdam aracı olarak tarım kavramı biraz paradokstur. Bir yandan tarım sektöründe büyük bir iş gücü fazlası vardır, bu da eksik istihdam ve hatta işsizlik ile sonuçlanır. Öte yandan, tarım, beslenmeden sorumlu en büyük sektör olmaya devam etmekte ve sonuç olarak Çin nüfusunun yaklaşık %60’ının sosyal ve politik düzenini korumaktadır.
 4. GSYİH payı. 1980’lerin başlarındaki reformlar başlangıçta tarım sektörünün nispi payını artırdı. Tarımsal üretimin toplam GSYH içindeki payı 1980’de %30 iken, 1983’te %33’e yükselmiştir. Ancak, o zamandan bu yana, tarımın toplam GSYİH içindeki payı oldukça istikrarlı bir şekilde düşmüş ve 2003 yılına kadar sadece% 14 olmuştur. Bu rakamlar, tarım sektörünün nispeten küçük bir payını göstermektedir, ancak Çin ekonomisinin genel performansında dikkate değer bir durumdur.

Çin Ekonomisinde Tarım

Çin’de tarım sektörünün önündeki başlıca engeller

 • Doğal kaynaklar ve afetler. 21. yüzyılın başlarında, Çin hala bir takım ciddi ekolojik / çevresel sorunlarla yüzleşmek ve ilgilenmek zorundadır, bazıları insan hatalarının sonuçlarıdır ve bazıları basitçe doğa ananın yaptıklarının bir sonucudur. Temel problemler su temini, yani kıtlık, israf ve kalite. Tarımsal bağlamda, sulama en önemli faktördür.
 • Eğitim. Çin politika belgeleri, ulusal modernleşmenin kırsal kesimde miktar-kalite geçişini hızlandırmaya bağlı olduğunu, çünkü büyük bir “düşük kaliteli” kırsal halkın gelenek, yoksulluk ve tarımcılıktan modernite ve refah düzeyine ilerlemeyi engellediğini belirtiyor.
 • Teknoloji. Bir ülkenin tarım standardı, öncelikle ve en önemlisi, çiftçilerin yetkinliği tarafından değerlendirilir. Kötü eğitimli çiftçiler gelişmiş yöntemler ve yeni teknolojiler uygulayamazlar. Deng Xiaoping, her zaman tarımın gelişiminde bilim ve teknolojinin önde gelenlerini vurguladı. Dedi ki: “Tarımın gelişimi öncelikle politikaya, ikincisi de bilime bağlıdır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere veya oynayabilecekleri role bir sınır yoktur. Tarımsal sorunlarımıza bir çözüm getirecek “.

Buna göre, Çin, uluslararası işbirlikçilerle ortak girişimlerden oluşan tarım sektöründe teknoloji transferini istiyor.

 • Hükümetten sınırlı yatırım. İkinci ve Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemleri (1958-1962 ve 1976-1980) arasında, tarımın sermaye yapısı ve devlet tarafından sağlanan diğer ilgili yatırım biçimleri payı% 10’un biraz üzerinde kalmıştır. 1998 yılında tarım ve sulama, sırasıyla tüm devlet inşaat yatırımlarının% 2’sinden ve% 3.5’ünden daha azını oluşturmuştur.
 • Doğrudan yabancı yatırım girişi – doğrudan yabancı yatırım. Çin’deki çoğu sektör, özellikle 2 boyutta – teknoloji transferi ve sermaye mevcudiyetinde yardımcı olan çok büyük miktarlarda DYY akışının tadını çıkarmaktadır. Azaltılmış bir yerel fonla birlikte dış finansman eksikliği, tarım sektörünün bozulmasına katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak, Çin’deki diğer sektörlerden farklı olarak, Çin’deki tarım sektörü hala geliştirilme aşamasındadır ve hem yerel hem de uluslararası toplumdan önemli bir destek gerektirmektedir. Daha fazla yabancı yatırımcının muazzam potansiyelini keşfedeceği ve buna göre hareket edeceği öngörüsü mevcut.

2 Responses

 1. Mevlüt

  Çin’in yıllardır süregelen ekonomik girişimlerini ve politikalarını hayranlıkla takip ettim ve ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ekonomik açıdan tüm dünyanın dengesini değiştirecek tek güç. İyi ilişkiler kurmak şart.

  Cevapla
 2. Akif

  Tarım onlarda teknoloji onlarda sanayi onlarda… Valla adamlara helal olsun inanılmaz bir şekilde büyüyorlar. Hele hele tarımın üzerinde bu denli çok durmaları takdir edilmesi politika

  Cevapla

Yorumunu ekle

%d blogcu bunu beğendi: