İnsanlar ve Ülkeler İçin Tarımın Önemi

Tarım birçok sebeplerden dolayı önemlidir, bunların en önemlisi hepimizin yemek zorunda olmasıdır. Tarım bu ihtiyaçları karşılamamızı sağlar. Tarım şarttır; çünkü herkes için yiyecek sağlar. Tarlada kimse çalışmadıysa, insanlar her gün yemek yiyemezdi. Tarımın önemi sorusunun ilk cevabı beslenmedir.

Tarım Bilimleri, botanik, süt bilimi, sosyal bilimler, ekonomi, patoloji, makine mühendisliği, gıda bilimi, toprak bilimi ve kimya gibi çeşitli bilimlerle ilişkilidir. Bu da tarımın dalları olarak anılır.

İnsanlar ve Ülkeler İçin Tarımın Önemi

Tarımın önemi nedir?

Temel olarak, “gıda güvenliği” bakış açısı dikkat çekicidir ve bu nedenle tarımın önemi önemlidir. Halkını besleme görevi, yöneticilerinin daha önceki dönemlerinde belki de öncelikliydi. Tarım her zaman bir milletin politik ve sosyal istikrarının kaynağı olarak görülmüştür. Tarım, insan uygarlığının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Sanayi isyanı beklentisiyle, nüfusun büyük çoğunluğu tarımda çalıştı. Tarımsal tekniklerin ilerlemesi yavaş yavaş tarımsal üretkenliği arttırmıştır. Harika ve oldukça geniş çiftlikler, mahsul ekimi ve çiftlik hayvanlarının bakımı ile ilgili çeşitli işleri üstlenen işçileri işe alır. Dünyanın birçok ülkesinde tarım, nüfusun büyük bir kısmının istihdam ve beslenmesinden sorumlu en önemli sektör olmaya devam etmektedir.

Tarım, tarım ve ormancılık yoluyla gıda ve lif üretimini ve ek malları ifade eder. Ana tarım ürünleri genellikle gıdalara, liflere, yakıtlara, ham maddelere ve yasaklanmış ilaçlara ayrılabilir. Kesin yiyecekler tahıllar, sebzeler, meyveler ve etlerdir. Lifler arasında iplik, yün, ipek ve keten bulunur. Ham maddeler ahşap ve bambudur. İlaçlar arasında tütün, alkol ve kokain bulunmaktadır; Diğer yararlı malzemeler, reçineler gibi bitkilerden yapılır. Tarımsal üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, tarımsal üretkenliği artırmıştır. Yeni teknolojiler ve küresel pazar gelişimi ile, geçen yüzyılda tarımsal uygulamalarda kayda değer değişiklikler yapılmıştır. Tarım, insan uygarlığının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Özetle, tarım, dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır, zira ülkeler tarafından ithal edilen ve ihraç edilen ürünler temel olarak tarımsal ürünlerdir. Siyasi liderler, vicdani bir ulusun ekonomisini korumak için, gayri safi yurt içi hasıla ile çarpıştığından, tarımsal bölünmeyi güçlendirecek yasaların ve önlemlerin uygulanmasına odaklanmalıdır.

1 Yorum

  1. Cem

    Tarım ve hayvancılık bir ülkenin vazgeçilmezleridir. Bu iki kolda da bol bol ihraç yapmak lazım. Özellikle tarımda kesinlikle dışa bağımlı olmamak gerek çok kritik bir nokta.

    Cevapla

Yorumunu ekle

%d blogcu bunu beğendi: